КАКВО ПРАВИМ ?

Дизайнерско решение

Вие ни давате чертежите на помещенията, ние се заемаме с дизйанерското разпределение на мебелите и денталното оборудване за Вашият кабинети или лаборатория.

Изчертаване на проекта

Нашите специалисти се заемат с изертаването на помещенията и разпределението в тях.

3D Проект

След удобрението на чертежите е време за визуалното представяне на Вашата клиника. Създаваме 3D проект на всички стаи в нея, за да се добие реалистична представа за крайният завършак на проекта.

ЕКИП

Ромео Величков

Идеен проект

Илко Антонов

Идеен проект
Петко Сигров

Техническо чертане и 3D визуализация
Никифор Стоянов

Дизайн и оформление